RASPORED ČASOVA

http://raspored.rs/pub/?pid=1ncp

Čestitka povodom Dana državnosti BiH

Kao toponim, od naziva Bosna, samo je stariji naziv Makedonija, a kao država Bosna je najduže opstala od svih balkanskih država.

Read more: Čestitka povodom Dana državnosti BiH

Popravni ispiti za redovne učenike

Prijave za popravni ispit se predaju 15. i 16.08.2018.godine od 9 do 11 sati.

Dopunska nastava iz hemije

ispitObaviještavamo učenike da se dopunska nastava iz hemije

Read more: Dopunska nastava iz hemije

Raspored polaganja maturskih ispita vanredni – januarski rok 2018.

indeksirajRaspored polaganja maturskih ispita

vanredni – januarski rok 2018.


 

DATUM

DAN

VRIJEME

PREDMET

12.2.

PONEDJELJAK

09:00


INTERNE BOLESTI

14.2.

SRIJEDA

13:00

HIRURGIJA

14.2.

SRIJEDA

12:30

BIOLOGIJA

15.2.

ČETVRTAK

15:30


URGENTNA MEDICINA
(stručni predmet)

15.2.

ČETVRTAK

16:00

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Školski odbor

Sastav Privremenog školskog odbora:

1. Šaćir Fajić, predsjednik

2. Hasan Fatkić, član

3. Hasan Šarić, član

4. Vinka Brčić Halilagić, član

5. Saća Šišić, član

 

 

Nadležnosti školskog odbora

(1) Školski odbor imenuje Vlada.
(2)  Nadležnosti školskog odbora su:
      a) donošenje pravila srednje škole
      b) donošenje godišnjeg programa rada srednje škole za tekuću godinu i izvještaja o realizaciji godišnjeg programa rada za prethodnu     godinu.
      c)  donošenje razvojnog plana
      d) donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna
      e) donošenje općeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i drugih općih akata u skladu sa relevantnim propisima
      f) donošenje svog programa rada i izvještaja o svom radu koji podnosi osnivaču
      g) imenovanje i razrješenje direktora/ica kao i zaključivanju ugovora o radu i prestanku rada direktora/ice srednje škole
      h) imenovanje komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor uposlenika/ca škole
       i) korištenje sredstava preko iznosa određenog relevantnim propisima
       j) žalbama i prigovorima uposlenika/ca na rješenje o ocjeni rada i drugim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa
       k) rješavanje po žalbi učenika/ca, odnosno roditelja ili staratelja učenika/ca
        l) utvrđivanje prijedloga plana upisa učenika/ca u prvi razred
      m) verificiranje konačne liste primljenih učenika/ ca u prvi razred
       n) žalbama i prigovorima koji se odnose na rad direktora/ice škole
       o) usmjeravanje, kontroliranje i ocjenjivanje rada direktora/ice
       p) razmatranje prijedloge odluka, preporuke i prijedloge koje se upute školskom odboru i preduzimanje odgovarajućih mjera
        r) rješavanje svih pitanja odnosa s osnivačem
       s) i drugi poslovi u skladu sa relevantnim propisima i pravilima srednje škole

Humanost; u skladu sa budućim zvanjem

FB IMG 1512727631499
Humanost se ogleda u pomaganju onima kojima je potrebna pomoć, ali tim činom zapravo pomažemo sebi. Koliko često smo samo danas u prilici da pokažemo svoju humanost, da pokažemo ogledalo samog sebe, ali nerijetko je svi izbjegnemo namjerno ili slučajno. Budući zdravstveni radnik kroz prizmu poziva koji će obavljati u pretstojećem periodu gleda na humanost kao jednu od obavezujućih karakteristika jedne individue. Postavlja se pitanje kako biti sretan ako neko u našoj okolini to nije? Dužnost i obaveza je priteći u pomoć jer zaista, isplati se!
Dalal Omerović je ujedinila sve, i oni su odlučili da se bore uz malenu djevojčicu. Sa konkretnim planovima, elanom i željom za pomaganjem učenici Emira Velić, Elma Zulić i Kenan Čaušević su uz pomoć vijeća učenika pokrenuli niz akcija čiji je glavni cilj bio samo jedan, a to je da se skupi što veća suma novca za liječenje oboljene djevojčice. Predanim volonterskim radom, zalaganjem i trudom prije svega njih, ali i cijelog kolektiva uradile su se velike akcije i prikupljen je do sada najveći iznos u historiji škole koji ide u humanitarne svrhe.

Hronološki, prva provedena akcija bila je projekcija prigodnog filma "Intouchables" u četvrtak 16.novembra 2017.godine u Kulturnom centru Bihać koji je privukao veliku pažnju javnosti. Tom prilikom je skupljeno 1023,00 KM. Istog dana su se prodavale i markice od čega je prikupljeno 150,00 KM.

Sljedeći projekat je bio već ustaljeni i tradicionalni za učenički kolektiv naše škole koji su organizirali kolačijadu u velikim tržnim centrima gdje su vrijedne ruke medicinara napravile veliku količinu kolača koji su donijeli ukupno 907,00 KM.

Donacijama učenika je prikupljeno još 80,00 KM. Vijeće učenika je iz svog fonda dodalo još 540,00 KM čime je ukupna cifra zaokružena na 2700,00 KM.

Bez kooperativnosti i saradnje svih, ovakav rezultat ne bi bio moguć. Pozitivan stav, volja za pomaganjem te malo kreativnosti i fleksibilnosti su potrebne da bi se postigli ciljevi koji ispunjavaju čovjeka.

Ovim putem zahvale idu svima koji su na bilo koji način pomogli učenicima da ostvare ove aktivnosti. Posebna zahvala ide Alenu Zuliću, direktoru Kulturnog centra Bihać, menadžmentu tržnih centara Bingo i Adna u Bihaću, koji su nam ustupili prostore za ove aktivnosti. Hvala direktoru Senaidu Haskiću i koordinatorici vijeća učenika prof. Rejhani Delić koji su cijelo vrijeme bili uz učenike i dali dio sebe u ovu velikodušnu i humanu priču.

Ova akcija je pokazala da mladi ljudi mogu i žele činiti velike stvari!

I za kraj napomenut ćemo - čast i privilegija je biti dio ovog kolektiva! 

 

FB IMG 1512727657839FB IMG 1512727631499

FB IMG 1512727598303


Ispred Vijeća učenika
Davud Dedić

Vijeće roditelja

 

Na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju USK-a, član 161. (Vijeće roditelja škole)

(1) Vijeće roditelja srednje škole bira se svake školske godine, a čini ga po jedan roditelj iz svakog odjeljenja škole.


(2) Vijeće roditelja škole bira predsjednika/cu i zamjenika/cu predsjednika/ce većinom glasova, a prvu sjednicu vijeća saziva direktor/ica škole.


(3) Vijeće roditelja učestvuje u kreiranju i predlaganju rješenja za pitanja koja su u vezi sa:
      a) unapređivanjem uvjeta rada škole i odgojnoobrazovnog procesa
      b) povezivanjem škole s ostalim institucijama u nastavnim i vannastavnim aktivnostima
      c) biranjem predstavnika/ca roditelja u školski odbor od prijavljenih kandidata/kinja
      d) učešćem u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju obrazovni i odgojni rad u školi, posebno s ciljem praćenja i preveniranja maloljetničke delinkvencije
      e) razvijanjem komunikacija i odnosa između učenika/ca, nastavnika/ca i roditelja
      f) drugim poslovima utvrđenim pravilima škole i drugim relevantnim aktima.


(4) Način rada vijeća roditelja regulira se poslovnikom koji donosi vijeće roditelja uz saglasnost direktora/ice.


(5) Predsjednik/ca vijeća roditelja ili član kojeg on/ona odredi može prisustvovati sjednicama stručnih organa na kojima se raspravlja o pitanjima značajnim za učenika/ce i roditelje, bez prava na odlučivanje.

 

 RODITELJI – PREDSTAVNICI U VIJEĆU RODITELJA

u školskoj 2015/2016.

 Presjednik Vijeća


Kozlica Midhat

Zamjenik predsjednika

             
        
Šarić Hasanlitelja su:

OSTALI ČLANOVI VIJEĆA:

IA

Husić Ejub/Memić Elvira

IB

Seferagić Mirsada/Čelebić Ismet

IC

Šehić Sead/Mujnović Hatka

ID

Delić Redžepagić Muhamed/Šarić Suad

IE

Bajrić Šerif/Bećirspahić Bahra

IF

Ivana Čelebić/Katka Kurjaković

IIA

Mešić Nerminka/Halavać Elvis

IIB

Ferizović Amra/Čavkić Muharem

IIC

Ćehajić Indira/Pašagić Asmir

IID

Skalić Jasmin/Aljić Samir

IIE

Šarić Hasan/Selimović Naira

IIF

Lelić Arda/Čehić Nedžad

IIIA

Aida Reizović Dulić/Ibradžić Edita

IIIB

Ćehić Enver/Behrem Huse

IIIC

Dervišević Zejna/Dizdarević Began

IIID

IIIE

Kozlica Midhat/Mahmutović Adisa

IIIF

Zulić Amela/Mukanović Amela

IVA

Toromanović Mufida/Sumbuljević Sedina

IVB

Softić Halida/Pečenković Vildana

IVC

Anušić Nada/Dautović Azra

IVD

Krupić Munir/Huskić Osman

IVE

Vojić Fadil/Kečanović Edina

IVF

Muhić Fikreta/Sivrija Muhamed

IVG

Anadolac Edita/Šekerić Zekerijah

 

 

 

Subcategories