Laboratorijsko-sanitarni tehničar

Zanimanje laboratorijsko – sanitarni tehničar podrazumijeva rad i u laboratoriju i na terenu. Nakon završenog srednjeg školovanja stiče se zvanje laboratorijsko – sanitarni tehničar. Rad laboratorijsko – sanitarnog tehničara podrazumijeva uzimanje uzoraka za laboratorijske analize, a koje su značajne za postavljanje dijagnoza i praćenje toka bolesti pacijenata, zatim, ispitivanje uzoraka na terenu, pripreme uzoraka za rad i za izvođenje kvantitativne i kvalitativne analize, te osnovne bromatološke pretrage, vrši poslove zdravstvene dokumentacije, vrši higijenske i protivepidemijske poslove, poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, učestvuje u provođenju mjera i akcija na sprječavanju masovnih hroničnih bolesti, učestvuje u programima promocije zdravlja, vrši vakcinaciju po kalendaru i po epidemiološkim indikacijama, ispituje zagađenje vode, vazduha, zemlje, hrane, stambenih i radnih prostora, zračenje, buku i druge faktore okruženja koji mogu narušiti zdravlje. Predlažu i sprovode odgovarajuće mjere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi.

 

Nastavni plan i program za smjer Laboratorijsko – sanitarni tehničar:

laboratorijsko-sanitarni