Redovni nastavnici


PREDAVAČ

PREDMET

Baković Razija

Biologija

Memić Edin

Biologija

Murtić Senada

Bosanski jezik i književnost

Dedić Refika

Bosanski jezik i književnost

Delić Rejhana

Bosanski jezik i književnost

Murtić Senada

Bosanski jezik i književnost

Nazim Cucak

Historija

Todorovac Safeta

Bosanski jezik i književnost i historija

Hadžić Alma

Demokratija i ljudska prava i Sociologija

Nadarević Alma

Engleski jezik

Sejdić Elvira

Engleski jezik

Duraković – Čavak Delila

Farmaceutska grupa predmeta

Alibegić Elvisa

Fizika i matematika

Trumić Enesa

Geografija

Midžić Edina

Hemijska grupa predmeta

Sejdić Aida

Hemijska grupa predmeta

Dizdarić Muzafera

Hemijska grupa predmeta

Handukić Iska

Hemijska grupa predmeta

Jusufović Fehima

Hemijska grupa predmeta

Šarganović Nerma

Hemijska grupa predmeta

Zahirović Samira

Hemijska grupa predmeta

Saračević Adnan

Informatika

Salihović Admir

Informatika

Petrović Jure

Latinski jezik

Mujić Husejin

Mašinski elementi

Pajić Dinka

Matematika

Hušić Jasmina

Matematika i fizika

Suljević Mesić Dženana

Medicinska psihologija i pedagogija

Mehić – Hadžić Esma

Medicinska psihologija i pedagogija

Alagić Jasna

Njemački jezik

Grozdanić Dženana

Njemački jezik

Handukić Selma

Njemački jezik

Brčić - Halilagić Vinka

Praktična nastava

Ćehić Adisa

Praktična nastava

Ćehić Ibrahim

Praktična nastava

Dizdarić Azra

Praktična nastava

Hrnjica Sadina

Praktična nastava

Jurković Jelena

Praktična nastava

Midžić Žanina

Praktična nastava

Lonić Alen

Praktična nastava

Mehmedović Safeta

Praktična nastava

Samardžić Selma

Praktična nastava

Šišić Saća

Praktična nastava

Dizdarević Šemsudin

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Ljubijankić Klaudije

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Zahirović Nurudin

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Haskić Senaid

Vjeronauka

Kozlica Fuad  

Vjeronauka

Terzić Šuhra

Vjeronauka