Hemijski tehničar

Hemijski tehničar - opći smjer radi u hemijskoj i biohemijskoj laboratoriji, vodi i nadzire prizvodnju u pogonima hemijske i prehrambene industrije. U hemijsko - tehnološkoj struci uči se više hemijskih disciplina kao što su: opšta, neorganska, organska, analitička i fizikalna hemija i drugi stručni predmeti. Rad hemijskog tehničara  općeg i prehrambenog smjera sastoji se u sljedećem:

- Vrši analize supstanci (vrsta, kvalitet) te uslove njihove primjene.

- Prikluplja sve rezultate analize, te donosi odluku o eventualnim mjerama  za korekciju kvaliteta.

- Organizuje i izvodi laboratorijske postupke na području hemijskih reakcija i hemijsko - fizikalnih tehnoloških operacija.

hemijski