Farmaceutski tehničar

U okviru školovanja, učenici ovog zanimanja stiču neophodna teorijska znanja i stručnu osposobljenost za rad u apotekama, u proizvodnji farmaceutskih sirovina i gotovih lijekova, te u kozmetičkoj industriji. Sve ovo je dopunjeno i obukom za primjenu klasičnih i modernih farmaceutskih tehnika i postupaka koji se koriste u izradi, distribuciji i kontroli lijekova i pomoćnih sredstava.

Farmaceutski tehničari obučavaju se da održavaju aparate, pribor i instrumente za izradu ljekovitih preparata, da mjere, pakuju i signiraju tipska pakovanja, da izvode farmaceutsko-tehnološke operacije pri izradi različitih oblika ljekovitih preparata, da vrše prijem i smještaj lijekova i ostalih farmaceutskih preparata, da pripremaju sirovine u industrijskim pogonima za izradu ljekovitih preparata, da vode farmaceutsku administraciju, itd.

I u svijetu i kod nas se očekuje porast potrebe za farmaceutima (kako srednje tako i visoke stručne spreme) zbog povećanja prosječne starosti populacije i veće upotrebe lijekova.

 Nastavni plan i program za smjer FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Farmaceuti