Medicinska sestra - tehničar

medicinska-sestraaObrazovanje medicinske sestre - tehničara u području zdravstva u sistemu srednjoškolskog obrazovanja utvrđeno je zakonom, a ima za cilj da učenici usvoje znanja i vještine za rad na području zdravstvene njege, prvenstveno u zdravstvu.

Read more: Medicinska sestra - tehničar

Sanitarno-ekološki tehničar

SanitarniiObrazovanje sanitarno– ekološkog tehničara u području zdravstva u sistemu srednjoškolskog obrazovanja ima za cilj da se učenici osposobe za obavljanje poslova u provedbi preventivne zdravstvene zaštite, tj. poslova koji se tiču očuvanja zdravlja ljudi i sredine. Po sticanju zvanja, sanitarno -ekološki tehničar može raditi u zavodima za javno zdravstvo, laboratorijama ili higijensko-epidemiloškoj službi, u industriji i sanitarnoj inspekciji.

Read more: Sanitarno-ekološki tehničar

Farmaceutski tehničar

FarmaceutiiU okviru školovanja, učenici ovog zanimanja stiču neophodna teorijska znanja i stručnu osposobljenost za rad u apotekama, u proizvodnji farmaceutskih sirovina i gotovih lijekova, te u kozmetičkoj industriji. Sve ovo je dopunjeno i obukom za primjenu klasičnih i modernih farmaceutskih tehnika i postupaka koji se koriste u izradi, distribuciji i kontroli lijekova i pomoćnih sredstava.

Read more: Farmaceutski tehničar

Fizioterapeuski tehničar

FizioterapeustkiiFizioterapeuti pomažu bolesnim i povrijeđenim osobama u povećanju pokretljivosti, ublažavanju bola, sprječavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i povreda.U dogovoru sa doktorom realizuju razne postupke terapije primjenom struje, toplote, hlađenja, ultrazvuka i masaže (ručno i uz pomoć raznih aparata), kako bi se spriječile trajne posljedice bolesti i ozljeda.

Read more: Fizioterapeuski tehničar

Akušersko - ginekološka sestra - tehničar

akuserstvooPoslije završenog školovanja, akušersko-ginekološka sestra pomaže doktoru prilikom poroda, a u njegovom odsustvu mora biti sposobna samostalno pružiti pomoć. Priprema trudnice za porođaj i pomaže prilikom istog. Priprema instrumente i vrši sterilizaciju instrumenata i sprovodi potrebnu terapiju.

Read more: Akušersko - ginekološka sestra - tehničar

Laboratorijsko-sanitarni tehničar

laboratorijsko-sanitarniZanimanje laboratorijsko – sanitarni tehničar podrazumijeva rad i u laboratoriju i na terenu. Nakon završenog srednjeg školovanja stiče se zvanje laboratorijsko – sanitarni tehničar.

Read more: Laboratorijsko-sanitarni tehničar

Hemijski tehničar

hemijskiiHemijski tehničar - opći smjer radi u hemijskoj i biohemijskoj laboratoriji, vodi i nadzire prizvodnju u pogonima hemijske i prehrambene industrije. U hemijsko - tehnološkoj struci uči se više hemijskih disciplina kao što su: opšta, neorganska, organska, analitička i fizikalna hemija i drugi stručni predmeti.

Read more: Hemijski tehničar

Subcategories