Upis u program obrazovanja odraslih

Upis u obrazovanje odraslih

Donosimo vam Upis u obrazovanje odraslihinformacije za polaznike koji žele upisati program obrazovanja odraslih (alternativni program vanrednom polaganju)

Program "Obrazovanje odraslih" je redovan proces školovanja i nije vanredno polaganje. Polaznik koji završi našu školu putem ovog programa stiče diplomu Medicinske škole Bihać (a ne certifikat ili neko drugo uvjerenje).

Program "Obrazovanja odraslih" omogućava mogućnost kvalifikacije i prekvalifikacije za sljedeća zanimanja:

 

1.    Medicinska sestra – tehničar
2.    Farmaceutski tehničar
3.    Fizioterapeutski tehničar
4.    Akušersko – ginekološka sestra
5.    Sanitarno – ekološki tehničar
6.    Hemijski tehničar općeg smjera

Pravo upisa u program obrazovanje odraslih imaju lica starija od 18 godina koja pri tome nemaju status učenika ili studenta. (Ako ste učenik u nekoj srednjoj školi ili student na nekom od fakulteta, ne možete pristupiti ovom programu obrazovanja)

Dokumenti potrebni za upis:
1.    Prijava za upis (može se preuzeti u prostorijama škole ili preuzmite ovdje
2.    Originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (za program kvalifikacije - za one koji nisu završili neku srednju školu), odnosno o stečenoj stručnoj spremi (za program prekvalifikacije - za one koji su završili neku srednju školu)
3.    Uvjerenje o državljanstvu (original)
4.    CIPS (original)
 
Za konkurs se prima grupa od 100 polaznika.

Visina upisnine za prvi (I) ciklus obrazovanja odraslih za državljane BiH je 100,00 KM za svaku godinu (I – IV razreda), te 60,00KM za svaki ispit koji se polaže.

Prijave za upis polaznika u prvi (I) ciklus obrazovanja odraslih u školskoj 2014/2015. godini možete dostaviti u periodu od 03.11. do 17.11.2014. godine, svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati ili poslati poštom na adresu JU Medicinska škola Bihać, Safvet – bega Bašagića 22, 77 000 Bihać uz obaveznu naznaku „ZA UPIS POLAZNIKA U PRVI (I) CIKLUS OBRAZOVANJA ODRASLIH“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 037/313 – 197 (lokal 6) ili e – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   od 08,00 do 14,00 sati. Kontakt osoba je voditelj programa obrazovanja odraslih Selma Mujadžić.

 

Konkurs za obrazovanje odraslih