Akušersko - ginekološka sestra - tehničar

Poslije završenog školovanja, akušersko-ginekološka sestra pomaže doktoru prilikom poroda, a u njegovom odsustvu mora biti sposobna samostalno pružiti pomoć. Priprema trudnice za porođaj i pomaže prilikom istog. Priprema instrumente i vrši sterilizaciju instrumenata i sprovodi potrebnu terapiju. Priprema hirurški i drugi materijal (destilovanu vodu, boce sa kiseonikom, materijal za infuziju, transfuziju, itd). Brine o higijeni aparata porođajne sale. U slučaju težeg porođaja priprema terapiju za porodilju i novorođenče. Zbrinjava novorođenčad, održava higijenu porodilja i pacijentkinja. Vodi neophodnu medicinsku dokumentaciju. Radi u savjetovalištu i daje upute mladim majkama. Od njene sposobnosti i znanja zavise životi i majke i djeteta. Radi u domovima zdravlja i stacionarnim ginekološko - akušerskim klinikama i bolnicama.


Nastavni plan i program za smjer Akušersko-ginekološka sestra - tehničar

 

akuserstvo